Умови використання та політика обробки даних

Умови використання та політика обробки даних

I. Загальні положення

I / 1. Оператор
Роботу даного веб-сайту забезпечує компанія IKO Metals Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGIUM; mail: info.europe@ikometals.com, надалі – «Оператор», а щодо обробки даних – «Контролер даних »). Персональні дані, надані користувачами на веб-сайті, обробляються Оператором.

I/2. Користувач
Користувачі включають всіх осіб, які відвідують веб-сайт або користуються його послугами, незалежно від проходження реєстрації. Деякі послуги доступні тільки зареєстрованим користувачам.

I/3. Сфера дії Політики обробки даних і поправки до неї
Сфера дії цих Умов використання та Політики обробки даних (далі - «Політика») включає послуги, що надаються Оператором, і обробку даних, що проводиться Оператором у зв’язку з даним веб-сайтом (надалі – «Веб-сайт»).
Якщо цим документом не передбачено інше, сфера дії Політики не включає послуги та обробку даних, пов’язані з рекламними кампаніями, розіграшами, послугами, іншими кампаніями і матеріалами, що здійснюються третіми особами, які розміщують рекламу або іншим чином представлені на Веб-сайті. Якщо в цьому документі не обумовлено інше, сфера дії Політики не включає послуги та обробку даних веб-сайтів і постачальників послуг, пов’язаних з даним Веб-сайтом шляхом посилання, яке представлене на Веб-сайті.
Оператор зберігає за собою право вносити поправки в Політику. Оператор за запитом повідомляє користувачів про попередні поправки. Оператор зобов’язаний опублікувати оновлену Політику на Веб-сайті, причому поправки набувають чинності тільки після такої публікації. Після публікації поправок на Веб-сайті їх дія поширюється на користувачів без подальших повідомлень або дій. Оператор не зобов’язаний відправляти окреме повідомлення про поправки користувачам.

I/4. Діяльність Оператора; мета Веб-сайту
Оператор - комерційна організація, яка професійно займається збутом і виробництвом покрівельної продукції GERARD; вона надає свої послуги не тільки в Угорщині, але й займається збутом зазначеної продукції по всій Європі.
Мета даного Веб-сайту - надати усім відвідувачам дані про продукцію, яку продають компанією, і послуги, що надаються компанією, а також надати інформацію про доступність такої продукції і послуг, про Оператора і його діяльність.

I/5. Застосовне законодавство
Оператор є торгово-промисловою асоціацією, зареєстрованою в Угорщині, і в цілому веде свою діяльність в рамках угорського законодавства. У разі якщо його послуги, включаючи рекламу і збут, виходять за межі Угорщини, застосовується законодавство конкретної (відповідної) країни.
Для випадків, коли можливий вибір юрисдикції, Оператор заявляє, що застосовується законодавство Угорщини.
Для випадків, коли можливо перебувати під юрисдикцією різних судів або органів влади, Оператор заявляє про вибір юрисдикції органів влади та судів Угорщини.

II. Обробка даних
II / 1. Правова основа та принципи обробки даних
Обробку персональних даних здійснює Оператор.
Правовою підставою для обробки даних є добровільна згода зацікавлених осіб. Використовуючи Веб-сайт і реєструючись на ньому, зацікавлені особи висловлюють свою безумовну згоду з цією Політикою. Дана Політика вважається належним повідомленням, наданим зацікавленим особам.
Оператор обробляє лише персональні дані, надані суб’єктом даних або отримані в ході виконання суб’єктом даних дій у зв’язку з Веб-сайтом. Оператор зобов’язується вжити всіх можливих заходів для забезпечення повної поваги до прав суб’єктів даних.
Всі персональні дані обробляються Оператором з метою надання та розвитку послуг Веб-сайту. Таким чином, метою обробки персональних даних є ідентифікація суб’єктів даних, надання послуг, а також аналіз і розвиток Веб-сайту. Оператор не обробляє дані, обробка яких не є необхідною для досягнення зазначених вище цілей.
Оператор зобов’язується вжити всіх можливих заходів для забезпечення повного дотримання наступних принципів щодо обробки персональних даних:
- персональні дані можна обробляти тільки з конкретною метою;
- все фази обробки даних виконуються відповідно до такої конкретної мети, включаючи визначення обсягу даних, що обробляються;
- збір і обробка персональних даних виконуються чесним і законним чином;
- дані є точними, повними і актуальними;
- якщо ідентифікація суб’єкта даних не є необхідною, обробка даних модифікується таким чином, щоб ідентифікація суб’єкта даних була неможливою;
- забезпечується належна повага до прав суб’єкта даних;
- суб’єкт даних повинен бути належним чином повідомлений про все вищеперелічене і про точні обсяги своїх персональних даних, що піддаються обробці.

II / 2. Місце обробки даних; застосовне законодавство
Обробка даних здійснюється за місцем знаходження філії або установи Оператора або в приміщенні технічного оператора з обробки даних, що надає послуги Оператору за договором обслуговування. Рішення в зв’язку з обробкою даних приймає Оператор.
Відповідно до положень розділу I/5, контролером даних є угорська юридична особа, а місцем обробки даних є Угорщина. Відповідно, до обробки персональних даних застосовується законодавство Угорщини, зокрема Закон CXII від 2011 року про інформаційне самовизначення і свободу інформації.
В процесі обробки даних Оператор дотримується положень Регламенту Європейського парламенту і Ради 95/46 / ЄC про захист фізичних осіб під час обробки персональних даних і про вільне переміщення таких даних.

II/3. Реєстрація
Відвідування Веб-сайту не вимагає реєстрації, проте деякі послуги доступні тільки зареєстрованим користувачам.

II/4. Мета і основні правила обробки персональних даних
Основна мета обробки даних, наданих під час реєстрації, полягає в ідентифікації користувачів і комунікації з ними. Інші цілі обробки даних включають надання послуг Веб-сайту, розвиток таких послуг і відправку користувачам розсилки повідомлень і реклами.
Під час обробки даних Оператор повинен виконувати нормативні положення діючих норм законодавства, зокрема Закону CXII від 2011 року про інформаційному самовизначеність і свободу інформації.
Правовою підставою обробки даних в кожному випадку є згода, надана суб’єктом даних.
Оператор зберігає за собою право змінювати зміст реєстраційної форми, видаляти поля для введення даних або створювати нові, особливо якщо це стане необхідним або обгрунтованим у зв’язку з вимогами користувачів або змінами норм законодавства. Оператор зобов’язується повідомити користувачів про зміни. Дані, надані користувачами, не можуть бути змінені Оператором.
На додаток до вищесказаного, для певних послуг може знадобитися подальша обробка даних. Оператор в кожному випадку надає належну інформацію про таку обробку даних на підставі добровільної згоди користувачів.

II/5. Доступ до даних, що обробляються, передача даних, використання даних
Доступ до даних надається особам, що діють в інтересах Оператора, зокрема агентам і працівникам, яким доступ необхідний для виконання їх діяльності і які ознайомлені із зобов’язаннями, пов’язаними з обробкою даних.
Оператор має право передавати дані, що обробляються їм, або відкривати до них доступ третім особам тільки в тому випадку, якщо це прямо дозволено суб’єктом даних або вимагається законодавством.
Оператор має право з дотриманням відповідних норм законодавства користуватися послугами технічного оператора з обробки даних з метою проведення певних технічних операцій. Технічний оператор з обробки даних уповноважений тільки виконувати рішення, прийняті Оператором, відповідно до інструкцій Оператора. Наймання технічного оператора з обробки даних не впливає на відповідальність Оператора.
Відповідно до положень розділу II/4, Оператор використовує дані, надані користувачем, в основному з метою ідентифікації, комунікації, надання та розвитку послуг, а також з метою відправки розсилки і реклами.
Оператор має право використовувати дані в статистичних цілях, але тільки в формі, яка не дозволяє встановити особу. Оператор має право використовувати технічні дані, записані відповідно до положень розділу II/11, в статистичних цілях.

II/6. Обробка даних з метою реклами та досліджень
Оператор має право використовувати наявні дані, надані користувачами (адреса електронної пошти, поштова адреса, номер телефону, інші ідентифікаційні дані, які використовуються для комунікації) для відправлення користувачу електронних повідомлень щодо Оператора, його діяльності та Веб-сайту з метою реклами, розсилки новин відносно послуг, листів з рекламою або інших повідомлень подібного роду. Реєструючись, користувач надає Оператору свою пряму висловлену згоду на прикріплення рекламних повідомлень до повідомлень, розсилки новин і інших інформаційних листів.
Реєструючись, користувач надає Оператору свою чітко висловлену згоду на відправку йому / їй реклами шляхом прямої поштової розсилки і на використання його / її даних з цією метою. Згода поширюється на всі повідомлення, надіслані електронною поштою, телефоном, поштою або будь-яким іншим чином.
Користувачі надають Оператору свою згоду на використання в рекламних цілях даних, отриманих під час користування Веб-сайтом, в інтересах розсилки користувачам цільових, індивідуально підібраних пропозицій.
Оператор може використовувати дані, що обробляються, для індивідуального налаштування рекламних площ, що завантажуються сайтах, і для вибору сайту, який повинен бути завантажений, коли користувач залишає веб-сайт. Ці операції виконуються автоматично, без втручання людини, за допомогою комп’ютерної програми.
Оператор може використовувати оброблювані дані з метою проведення соціологічного опитування, маркетингового дослідження, складання вибірки дослідження або для зв’язку з користувачами в ході дослідження.

II/7. Тривалість обробки даних
Оператор зобов’язаний видалити дані, якщо:
- їх обробка суперечить законодавству або будь-яка правова норма передбачає таке видалення;
- цього вимагає суб’єкт даних;
- дані є неповними або невірними, що робить їх використання неможливим;
- мета обробки даних більш не актуальна;
- це потрібно згідно з постановою органу влади або суду.
Користувач може вимагати видалення своїх персональних даних. У разі подання суб’єктом даних такої вимоги, система Оператора видаляє дані протягом п’яти робочих днів. Видалення даних, обов’язкових для реєстрації, призводить до видалення реєстрації.
Видалення персональних даних означає приведення даних в такий вид, який не дозволяє встановити особу, тобто відновити зв’язок між даними і суб’єктом даних.
У разі наявності договірних відносин між користувачем і Оператором в рамках цивільного права, до обробки даних застосовуються також норми цивільного права. У такому випадку обробка персональних даних може здійснюватися в інтересах задоволення позовних вимог, поданих в рамках цивільного права. У разі ініціювання адміністративного або судового розгляду в зв’язку з незаконною дією користувача, Оператор має право обробляти дані в інтересах успішного припинення такого розгляду.

II/8. Права суб’єкта даних; захист приватного життя
Користувач має право змінювати свої дані, а в разі невірних даних, які він / вона не може змінити, вимагати від Оператора внесення змін. Користувач має право видаляти свої певні дані або свою реєстрацію повністю. Користувач може зажадати надати інформацію про обробку своїх даних. Така інформація також може бути надана Оператором електронною поштою.

II/9. Видалення реєстрації і даних на вимогу суб’єкта даних
Користувач може вимагати видалення своєї реєстрації. Оператор виконує вимогу протягом п’яти робочих днів. Якщо користувач видалить свою реєстрацію, він / вона втратить право на отримання послуг, що вимагають реєстрації.
Після видалення реєстрації Оператор може використовувати дані в статистичних цілях у такій формі, яка не дозволить встановити особу; однак це не робить можливим відновлення реєстрації в подальшому.
Якщо Оператор сумнівається, що вимога про видалення надійшло дійсно від суб’єкта даних, - особливо якщо воно отримано не з тієї ж адреси електронної пошти, яку вказав суб’єкт даних, - Оператор може зажадати від суб’єкта даних належним чином підтвердити свою особистість.

II/10. Безпека даних
Оператор застосовуватиме всі розумно необхідні заходи для забезпечення безпеки даних, забезпечення їх належного захисту, особливо від незаконного доступу, зміни, передачі, розкриття, видалення або знищення, а також від випадкового знищення або пошкодження.
Оператор забезпечує безпеку даних шляхом застосування необхідних технічних і організаційних заходів.

II / 11. Обробка даних в технічних цілях
Система Оператора автоматично записує IP-адресу комп’ютера користувача, вихідну дату відвідування, а в певних випадках – в залежності від налаштувань комп’ютера – тип браузера і операційної системи. Записані таким чином дані не можуть бути об’єднані з іншими персональними даними. Обробка таких даних служить виключно статистичним цілям.
Постачальник послуг зберігає за собою право розмітити на комп’ютері користувача файли даних (cookie) за умови відображення на моніторі комп’ютера користувача окремого повідомлення.

II/12. Реєстр захисту даних
Оператор повідомив Уповноваженого із захисту персональних даних про свою діяльність з обробки даних з метою внесення до реєстру, який веде Уповноважена особа. Після отримання реєстраційного номера контролер даних вкаже його у даній Політиці.

III. Правила для користувачів
III / 1. Обов’язки і відповідальність користувачів
Під час надання своїх даних користувачі зобов’язані діяти з достатньою впевненістю оцінювати обережності. Оператор не несе відповідальності за збиток, заподіяний внаслідок неналежного захисту даних з боку користувача.
Користувач може користуватися сайтом виключно на власний страх і ризик. Оператор не несе відповідальності за шкоду або занепокоєння, що виникають у користувача внаслідок недотримання у розумній мірі обережностей при використанні сайту. Користувач може публікувати свої дані або відкривати до них доступ іншим особам тільки на власний страх і ризик.
При використанні сайту користувач зобов’язаний діяти чесно і з належною повагою до прав та інтересів інших осіб.
Користувач зобов’язаний дотримуватися положень норм чинного законодавства та при використанні сайту утримуватися від будь-яких дій, які є незаконними або порушують інтереси інших осіб. Зокрема, серед іншого, користувач зобов’язаний поважати право інших осіб на приватне життя, немайнові права, права інтелектуальної власності при особливо суворому дотриманні норм, які передбачають захист творів літератури, науки і мистецтва, винаходів, промислових зразків, корисних моделей, товарних знаків і комерційних позначень, що захищаються законодавством у галузі інтелектуальної власності. Користувач зобов’язаний утримуватися від вчинення правопорушень або злочинів, а також від використання будь-яких непристойних, нецензурних чи інших слів або виразів, які можуть збурити інших осіб.
Всі користувачі зобов’язані уникати дій, що заважають нормальному використанню сайту. Всі користувачі зобов’язані уникати будь-яких дій, які шкодять інтересам Оператора. Зокрема, користувач зобов’язаний:
- утримуватися від втручання в роботу сайту або перешкоджання його роботі;
- уникати будь-яких дій, спрямованих на отримання або використання комерційної таємниці Оператора або іншої конфіденційної інформації;
- утримуватися від будь-яких повідомлень, які містять неправдиву інформацію про послугу;
- уникати будь-яких дій, що загрожують ІТ-безпеці сайту;
- утримуватися від будь-яких дій, спрямованих на рекламування продукції або послуг користувача або іншої особи.
На додаток до зазначеного вище, Оператор може передбачити додаткові обмеження, про які він повідомить користувачів.
Під час користування сайтом користувачі можуть публікувати персональні дані щодо інших осіб або надавати до них доступ іншим особам тільки за згодою відповідних суб’єктів даних. Така згода не є необхідною щодо даних, публічно розкритих суб’єктом даних або оголошених суб’єктом даних раніше без обмежень.
Під час реєстрації користувачі можуть надаватися тільки свої власні персональні дані. Надання даних інших осіб вважається незаконною обробкою даних і може спричинити за собою застосування відповідних норм законодавства. У разі неправомірного використання даних інших осіб Оператор сприятиме органам влади в розслідуванні порушення і встановленні особи порушника.
Обмеження, встановлені в даному розділі, діють по відношенню до всіх відвідувачів сайту.

III/2. Процедура щодо користувачів, які скоюють порушення
У разі якщо користувач порушує положення даної Політики або норм законодавства, Оператор може видалити реєстраційний запис користувача. В такому випадку реєстрація користувача припиняє свою дію, і він / вона не зможе більше користуватись послугами сайту.
У разі порушення судового провадження або провадження з боку органу влади щодо користувача у зв’язку з протиправною поведінкою/діяльністю користувача Оператор може, незалежно від видалення, зберігати дані користувача, необхідні для встановлення особи, а також дані, що стосуються порушення, і надавати такі дані органам, що здійснюють розгляд.
У разі якщо користувач порушує права третьої особи і третя сторона має право ініціювати процедуру розгляду, Оператор може надати дані такого третій особі за умови, що така третя особа доведе свій законний інтерес до таких даних.
IV. Звільнення Оператора від відповідальності

IV / 1. Безперервність послуги
Оператор зобов’язується вжити всіх можливих заходів для забезпечення безперебійності і безперервності послуги. З огляду на те, що послуга надається безкоштовно, Оператор не гарантує безперебійне надання послуги в будь-який момент часу і не може нести відповідальність за тимчасове призупинення або припинення послуги. Оператор застосовуватиме усіх розумних заходів для усунення порушень, що виникли, або експлуатаційних несправностей, що виникають при роботі сайту, але він не може нести відповідальність за такі порушення або неполадки.
Оператор не несе жодної відповідальності за поведінку користувачів.
Оператор вживає усіх необхідних заходів для забезпечення захисту даних користувачів.

IV / 2. Відповідальність за інформацію, розкриту на сайті
Оператор використовує Веб-сайт для демонстрації власної продукції і послуг. Оператор повинен вживати таких розумних заходів для забезпечення точності і повноти інформації, але не несе відповідальності в разі, якщо інформація, розкрита на Веб-сайті, не повністю відповідає продукції і послугам, що пропонуються Оператором.
Інформація, розкрита на Веб-сайті, не являє собою комерційну пропозицію. Оператор не несе жодної відповідальності у випадку, якщо продукція і послуги, представлені на Веб-сайті, в майбутньому виявляться недоступними в тій кількості і якості, які зазначені на Веб-сайті.
Інформація, розкрита на Веб-сайті, служить винятково інформаційним цілям і ні за яких обставин не вважається такою, що має договірну силу стосовно заяв, офіційних повідомлень або інструкцій з експлуатації.
Оператор не несе жодної відповідальності у випадку, якщо інформація, розкрита на Веб-сайті, відрізняється від інформації, представленої іншими дистриб’юторами щодо тієї ж продукції або послуг.
Інформація, надана на Веб-сайті, не включає всю інформацію щодо використання продукції і послуг і не еквівалентна консультації експерта.


IV / 3. Відповідальність за нанесену шкоду
Оператор несе відповідальність за будь-які збитки, завдані суб’єкту даних внаслідок незаконної обробки даних або будь-якого порушення вимог щодо безпеки даних. Подібним чином Оператор несе відповідальність за порушення особистих прав суб’єкта даних внаслідок незаконної обробки даних або будь-якого порушення вимог щодо безпеки даних.
Оператор може бути звільнений від відповідальності, якщо він доведе, що збиток або порушення сталися з незалежних від нього причин. Жодні компенсації або штрафи не виплачується, якщо збитки були завдані через навмисне або серйозне недбале поводження потерпілої сторони (тобто, Суб’єкта даних).
Відносно випадків, не передбачених цією Політикою, є чинними (застосовуються) відповідні положення Закону CXII від 2011 р про інформаційне самовизначення і свободу інформації.


V. Забезпечення прав
В / 1. Претензії до Оператора
Користувачі можуть звертатися зі своїми скаргами та претензіями безпосередньо до Оператора, який вживає усіх розумних заходів для розгляду та усунення можливих порушень. Оператор розглядає подані йому скарги і повідомляє користувача про свою позицію і про вжиті заходи.


В / 2. Інші способи забезпечення прав
Користувач може забезпечити дотримання своїх прав відповідно до Закону CXII від 2011 р про інформаційне самовизначення і свободу інформації у такий спосіб:
- він / вона може подати скаргу безпосередньо Контролера даних, який розгляне скаргу відповідно до розділу V / 1;
- він / вона може висловити заперечення проти обробки даних, і в такому випадку Контролер даних зобов’язаний розглянути заперечення протягом 15 днів і прийняти рішення;
- він / вона може звернутися до NEMZETI Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [Національний орган із захисту даних і свободи інформації];
- він / вона може забезпечити дотримання своїх прав через суд.
Політика конфіденційності
Повідомлення користувача:
Цей сайт використовує кукі, як власні, так і від третіх осіб. Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання кукі (доступні опції: Читати докладніше / Погодитися)
Текст, доступний за посиланням «Читати докладніше»:
Даний розділ знайомить Користувача з даними про розміщення, використання та управлінняі конфіденційною інформацією (кукі) на сайті gerardroofs.eu. Нижче також наведені корисні посилання, які стосуються питання конфіденційності даних, що збираються (кукі). Для отримання будь-якої інформації про політику конфіденіальності, що не міститься в цьому розділі, будь ласка, звертайтеся за електронною адресою office@gerardroofs.eu.

БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО НАДАНА НИЖЧЕ, ДО ПОЧАТКУ КОРИСТУВАННЯ ДАНИМИ НА ВЕБСАЙТІ
Політика конфіденційності включає порядок використання кукі на вебсайті. У політику конфіденційності можуть бути внесені зміни і поправки. У разі внесення зазначених змін і правок, адміністрація сайту повідомить користувачів будь-яким зручним способом, наприклад, за допомогою розміщення оновленої версії цього документа з позначкою «Внесено зміни». Продовжуючи користуватися цим вебсайтом, ви погоджуєтеся на розміщення кукі на своєму комп’ютері в повній відповідності з положеннями Політики конфіденційності. Якщо ви не бажаєте розміщувати кукі на вашому комп’ютері, будь ласка, вимкніть відповідну опцію в вашому браузері, або припиніть подальше використання даного сайту.

ЩО ТАКЕ КУКІ (COOKIE)?
Кукі (cookie) - невеликий текстовий фрагмент даних, відправлений сайтом, і такий, що зберігається браузером в спеціальному файлі на жорсткому диску на комп’ютері користувача з тим, щоб при кожному наступному відвідуванні – аутентифікувати користувача і зберігати персональні переваги і налаштування користувача, використовувані в процесі користування веб-сайтом. Кукі можуть зберігати інформацію про сторінки сайту, які відвідували Користувач, статистику переходів по розділах меню сайту, копії даних, введені в полях, і форми веб-сайту в процесі користування веб-сайтом.
На веб-сайті використовується два типи кукі:
Обов’язковий (необхідний) кукі - ці файли надають браузеру інформацію про налаштування сайту і дозволяє вам користуватися функціоналом веб - наприклад, оформляти на сайті замовлення і відправляти необхідну інформацію про замовлення та оплату замовлення адміністрації сайту. У разі відключення цих кукі зазначені функції сайту будуть недоступні.
Файли кукі для аналізу продуктивності сайту - ці файли допомагають нам стежити за правильністю роботи сайту, відслідковувати і виправляти помилки в кодуванні сайту, збирати дані про найбільш відвідувані сторінки і найбільш затребувані функції сайту. Всі зібрані дані є анонімними і не дозволяють нам ідентифікувати користувача.

КУКІ, НАДАНІ ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ
Дані файли надаються сторонні розробниками, що не входять в структуру адміністрації сайту. Наприклад, на сайті може здійснюватися збір даних про переваги користувача з метою подальшого аналізу зазначених даних з використанням програмного забезпечення, розробленого третьою стороною. Справжній вебсайт може містити контент, розміщений з використанням таких сервісів як YouTube або Flickr, кожен з яких може передавати на комп’ютер користувача власні файли кукі. На веб-сайті може бути розміщена таргетована рекламна інформація, надана мережами автоматичного обміну даними, які можуть передавати на комп’ютери користувача власні файли кукі. На цьому вебсайті останній типу кукі не використовується.

БЕЗПЕКА І КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Файли кукі НЕ Є вірусами. Кукі передаються на комп’ютер користувача в звичайному текстовому файлі. Кукі не є частиною будь-якого коду, не можуть бути частиною виконуваного файлу або самостійним виконуваним файлом. Відповідно, файли кукі не можуть копіювати самі себе, самостійно поширюватися і передаватися по комп’ютерних мережах або реплицироваться. З урахуванням вищезазначеного, файли кукі не підпадають під стандартне опис вірусного або шкідливого ПЗ.
Разом з тим, файли кукі МОЖУТЬ бути використані в неправомірних цілях. Так як файли кукі містять інформацію про сторінки, які користувачі відкривав або відвідував через той чи інший браузер, і інформацію про переваги і користь користувача, дані, що зберігаються в файлах кукі можуть бути використані в неправомірних цілях. У зв’язку з цим, багато антивірусних програм і сканери розцінюють файли кукі як потенційно небезпечні і пропонують видалити в процесі перевірки жорсткого диска на наявність шкідливих програм.

ВІДКЛЮЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ФАЙЛІВ КУКІ
Більшість браузерів автоматично приймають і зберігають файли кукі. Однак в налаштуваннях сучасних браузерів є можливість відключення функції приймання та обробки файлів кукі. Ви також можете налаштувати браузер на прийняття тільки окремих типів файлів кукі або включити функцію обов’язкового оповіщення Користувача, якщо на той чи інший сайт відправляє на комп’ютер користувача новий тип файлів кукі з тим, щоб самостійно вирішити або відмовити браузеру приймати і обробляти файли кукі з того чи іншого вебсайт. Інформація про використання файлів кукі, включенні і відключенні фукции прийняття файлів кукі, порядку прийняття і обробки цих файлів вашим браузером міститься у відповідному розділі браузера ( «Допомога / Help»). Ви також можете відключити функцію прийому і обробки файлів, автоматично створюваних за алгоритмом, схожим зі створенням файлів кукі, а саме - локальних загальних об’єктів (також званих «флеш-кукі») за допомогою відповідних налаштувань і надбудов браузера або програм, наданих сторонніми розробниками. Оскільки файли кукі, що передаються з нашого вебсайту, дозволяють Користувачам повною мірою використовувати функціонал нашого сайту, ми рекомендуємо не відключати функцію прийому і обробки файлів кукі у вашому браузері. В іншому випадку, при відключенні функції прийому і обробки файлів кукі, Користувач не зможе у повній мірі скористатися окремими функціями сайту, або користуватися сайтом взагалі.

Контактна інформація

Ми можемо вам чимось допомогти? Якщо так, заповніть, будь ласка, форму